Sisustuskahvila Wanha Justiina tarvitsee tietosi
ainoastaan tilauksen toimittamista varten.
Emme luovuta tietojasi ulkopuoliselle taholle.
Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia.

Tietosuojalauseke

Tietosuojalausekkeen alkuperäinen kieli: Suomi.

Yritykselle Wanha Justiina on tärkeää, että voit ostaa tuotteita turvallisin mielin - luottaen siihen, että yksityisyytesi on suojattu. Palveluiden ja tuotteiden tarkempi sisältö on saatavissa näiltä sivuilta taikka suoraan yrityksestä.

Mahdollisen maksupalvelun osalta sinusta tallennetaan henkilötietoja.
Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan tarkemmin, miten henkilötietojasi käsitellään.

Saat halutessasi tietoja siitä: - Millaisia tietoja käsitellään? - Mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperusta? - Kuinka kauan tietoja säilytetään? - Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on? - Mihin tietoja siirretään? - Mihin tietoja luovutetaan? - Miten tiedot suojataan? - Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia? - Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

1. MILLAISIA TIETOJA KÄSITELLÄÄN

Tyypillisesti kerätään seuraavia tietoja:
• Asiakastiedot (kuluttaja): Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
• Asiakastiedot (yritys): Yritys, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot, varaukset, viestit, palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Saamme tietojasi suoraan sinulta ajanvarauksen yhteydessä tai muun yhteydenoton kautta.

2. MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄYTETÄÄN JA MIKÄ ON KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE?

Tietoja käsitellään seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:
• Osto- ja myyntipalveluiden toteuttaminen: Antamiasi tietoja käsitellään, jotta sopimus palvelusta (esim. tuotteen ostopalvelu) voidaan toteuttaa. Ilman henkilötietojen käsittelyä tilauksen tekeminen, tuotteiden laskuttaminen ja muun tärkeä yhteydenpito ei olisi mahdollista.
Tietoja kerättäessä pyritään informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi. Tällöin käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen.
• Markkinointi: Tietojesi avulla voidaan oman suostumuksesi perusteella lähettää sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen. Tämän oikeutetun edun perusteella käytetään tietoja satunnaiseen puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. • Lakisääteinen velvoite: Yritys voi olla velvoitettu säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta viimeisimmän tialuksen tai käyntisi jälkeen. Tämän ajan jälkeen tietoja karsitaan ja käsitellään markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voidaan varmistaa kiellon noudattaminen. Yrityksen hallussa olevat henkilötietosi pyritään pitään oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista. Tässä noudatetaan lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

4. MILLAISIA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA REKISTERÖIDYLLÄ ON?

Alla on listattu tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:
• Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot.
Pyynnöstäsi oikaistaan, täydennetään tai poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset,
puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
• Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä esim. yhteydenottolomakkeen kautta.
• Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus:
Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten.
• Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä.
Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voidaan varmistaa tietojen paikkansapitävyys.
• Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä esim. yheydenottolomakkeen kautta tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.
• Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

5. MIHIN TIETOJA SIIRRETÄÄN?

Tietojen käsittelyssä käytetään alihankkijoita, jolloin taataan sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jotkin kumppanit saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehditaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

6. MIHIN TIETOJA LUOVUTETAAN

• Viranomaiset: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
• Suostumus: Tietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.
• Yritysjärjestelyt: Mikäli yrityksen liiketoimintaa uudelleen järjestellään (esim. myynti, fuusio tai muu)
henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.
• Perintä ja oikeusvaateet: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

7. MITEN TIEDOT SUOJATAAN?

Yrityksen käytössä on asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, rajatut käyttöoikeudet, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

8. VOIDAANKO TÄHÄN TIETOSUOJALAUSEKKEESEEN TEHDÄ MUUTOKSIA?

Palvelun kehittyessä jatkuvasti voidaan tätä tietosuojalauseketta muuttaa vastaamaan kehitystä vastaavia tarpeita.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suositeltavaa on, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tietosuojalauseke on viimeksi päivitetty 25.5.2018 EU:n tietosuojauudistuksen vuoksi.

9. MIHIN VOIT OTTAA YHTEYTTÄ?

Kaikissa tätä asiakirjaa koskevissa asioissa voit olla yhteydessä "Yhteystiedot"-välilehdellä annettujen menetelmien ja osoitteiden mukaisesti.